†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJE BURGERS willen de verzorgingsstaat in transitie brengen naar een echte participatiesamenleving!

 

Wij zetten in op een sociaal-maatschappelijke, economische en vriendschappelijke, innovatieve verandering in Nederland.

 

Wij willen Burgers kans bieden op goed leven en een hoopvolle toekomst.

 

Wij willen aanbod van middelen en mogelijkheden in de samenleving benutten, iedereen betrekken als een volwaardig lid van die samenleving en ook aan zwakkeren plaats bieden, daaraan bij te dragen.

 

Wij streven ernaar, gemeenschapszin - in de ruimste zin van het woord - te bevorderen.

 

En ook, om de Burgers zo effectief mogelijk kans te bieden een bijdrage te leveren aan politieke en maatschappelijke besluitvorming.

 

Onze prioriteit is de Burgers blij te maken en blij te houden, door hun relatie met de samenleving te veranderen van "bang zijn voor de overheid" naar "vertrouwen in samenwerking door die overheid, met zijn Burgers".

 

Die samenwerking dient de mensen, hun belangen en hun mogelijkheden te beschermen, goede zorg voor zieken en ouderen te organiseren en het vertrouwen te bieden in de relatie van overheid en burger, waar mondiale onrust de eerste bedreiging is voor elk begin van welzijn.

 

Wij willen angst en onzekerheid wegnemen door financiŽle zekerheid en persoonlijke steun te geven zolang de COVID-pandemie voortduurt, een ramp, welke vraagt om noodoplossingen en die iedereen erin betrekt, voor elkaars welzijn te kiezen en elkaars veiligheid in acht te nemen en, zonodig, 'binnen te blijven'.

 

Een mensenleven is meer waard dan al het geld van de wereld en wij zullen dat laten zien door nu de Mens centraal te stellen - en niet zomaar het 'financiŽle verdien model' als hoogste norm te nemen.

 

Burgers die hun onderneming (dreigen te) verliezen, huiseigenaren die hun hypotheekafslossingsmogelijkheid dreigen te verliezen, gezinnen die de mogelijkheid goed voor hun kinderen te zorgen dreigen te verliezen, anderen die huis of onderkomen dreigen te verliezen moeten gerust kunnen zijn dat dit niet zal gebeuren zolang de noodtoestand voortduurt en het virus niet is bedwongen.

 

Hiervoor moeten alle particuliere schulden ťn die, welke kleine ondernemingen in het voortbestaan bedreigen, bevroren worden, zodat iedereen thuis kan blijven en niet de straat op wordt gedwongen vanwege angst, niet genoeg te zullen hebben om te overleven, of zijn bedrijfje aan de pandemie te zullen verliezen. Dan maakt het niet uit hoelang we thuis moeten blijven en we alleen voor 'noodzakelijke zaken' naar buiten gaan.

Aan wie geen onderkomen of inkomsten heeft, moet een plek in leegstaande panden worden aangeboden. Behoeftigen moeten van voedsel worden voorzien en beschermd worden tegen dakloosheid of gebrek aan levensmiddelen.

 

Hier wordt iedereen Blij van. Het enige wat 'verloren' gaat is weliswaar een berg geld, maar daar is juist genoeg van in de reserves uit de algemeen goedlopende economie.

 

Op deze wijze kunnen wij voldoen aan noodzakelijke maatregelen (welke bepaald niet leuk zijn) maar waarmee de eerste stappen worden gezet, niet zozeer "op weg terug", maar op weg naar een toekomst van Blije Burgers.

 

DOEN !

DOEN !

DOEN !

 

BLIJE BURGERS willen hun doelen bereiken door:

 

de gedachten en opvattingen van Nederlanders regelmatig onder de aandacht te brengen en omgekeerd de burgers om hun opvattingen en gedachten te vragen;

 

het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal;

 

het stimuleren van de samenwerking met organisaties en groepen burgers die zich willen inzetten voor de leefomstandigheden van Nederlanders, zowel landelijk als regionaal;

 

het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van gemeenteraden en/of de landelijke politiek en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;

 

het vastleggen van concrete doelstellingen en programmapunten in het verkiezingsprogramma;

 

het houden van een openbare bijeenkomsten, waarin de politieke en maatschappelijke situatie in Nederland en/of haar gemeenten zal worden toegelicht;

 

alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

 

 

STEUN ONS!

DOE MEE EN WORD OOK ZELF EEN BLIJE BURGER!

 

BLIJE BURGERSCHAP en DONATIES:

 

Blije Burgers doen een jaarlijkse bijdrage van 10 euro, door storting op bankrekening NL36ABNA0590027050 t.n.v. Project Groep Holland, onder vermelding:

 

Ik word Blije Burger.

 

Aanmeldingen per e-mail: aanmelden@blijeburgers.nl .

 

Donaties zijn mogelijk door storting op bovenstaande bankrekening, onder vermelding:

 

Donatie Blije Burgers.

 

 

KvK 70391181

 

Verwoording van doelstelling(en) is onderworpen aan in- en aanvulling

volgens bestuursbesluit, onder horen van vergadering van Blije Burgers.

 

© 2017-2999